Przejdź do treści
Home » Blog » Wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej.

ile trwa, kosztuje i kto składa wniosek?

Księga wieczysta to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących mieszkania, działki niezabudowanej lub działki zabudowanej.Księga wieczysta dzieli się na cztery działy i to właśnie w ostatnim, czwartym dokonywane są wpisy hipotek.

W zależności od Sądu, czas wpisu od złożenia wisku jest bardzo zróżnicowany np. w Toruniu czas wpisu to około 2 miesiące, w Poznaniu czy też Bydgoszczy około 5-6 miesięcy, a w Gdańsku około 11 miesięcy. Ważny też jest okres urlopowy, który może wydłużyć czas wpisu o kolejne tygodnie.

W niektórych Sądach praktykuje się składanie wniosku z prośbą o przyspieszenie takiego wpisu, ale musi ono być uzasadnione i dokładnie opisane. Sama informacja, że mamy podniesione oprocentowanie kredytu do czasu wpisu hipoteki nie wystarcza, gdyż wszyscy Klienci składający wniosek o wpis hipoteki i mający kredyt, są objęci takim ubezpieczeniem.

Wniosek o wpis hipoteki powinien zostać opłacony w kasie Sądu. Opłata wynosi 200zł. Należy pamiętać o podatku od tej czynności, który wynosi 19zł i płaci się go w Urzędzie Skarbowym (PCC-3). Wniosek do Sądu może dostarczyć każdy, ale sam dokument musi być podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości lub ich pełnomocników. Istnieje też możliwość złożenia wniosku o wpis hipoteki u notariusza. Spora cześć Notariuszy poza opłatami Sądowymi oraz podatkiem PCC-3 pobiera dodatkową opłatę za czynność. Należy pamiętać, że u notariusza nie złożymy samego wniosku o wpis hipoteki. Może to być potraktowane jako dodatkowa czynność podczas dokonywania zmian w KW.

Facebook
YouTube
LinkedIn