Image

Zakup pierwszego mieszkania to wyzwanie dla wielu osób, w tym młodych. Przy rosnących cenach nieruchomości i drożejących kredytach, jest to często marzenie trudne do zrealizowania. Dlatego został przygotowany program dopłat do kredytu mieszkaniowego.

 

Kto może dostać Bezpieczny Kredyt 2%?

O taki kredyt będzie mogła ubiegać się osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nie ma i nie miała także spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Kredyt mogą także wziąć małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka. W tym przypadku wystarczy, jeśli warunki wieku i „pierwszego mieszkania” spełni tylko jedno z nich.

 

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

 

Dopłata

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.
Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

 

Przykład:

Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

– W okresie 10 lat dopłata od rządu pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.

– Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł.

– Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3 172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.

– Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.

Pytania i odpowiedzi

Osoby, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny.

Kredytobiorca musi spełnić następujące warunki:
posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:

– nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz

– nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz

– w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończonych 45 lat.

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2%. Oprocentowanie to zostanie powiększone o marżę i prowizję  banku, jeśli będzie pobierana.

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej.
W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Tak, przewiduje się możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny.

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym, poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Zawartość przełącznika

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że bank oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, musi uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

 

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

Nie. W przypadku zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego z prawem dopłat nie będzie można skorzystać ze spłat rodzinnych.

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego. Określone zostały jedynie maksymalne kwoty kredytu, jaki może zostać udzielony w ramach programu – jest to odpowiednio:

– 500 tys. zł dla singla

– 600 tys. zł dla małżonków lub osób wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej 1 dziecko

Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będziemy mogli finansować rocznie 30-40 tysięcy kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.

Przynajmniej 1 z małżonków musi spełniać warunek udzielenia kredytu z prawem dopłaty.

Tak, przy czym w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym partnerzy wychowują co najmniej 1 dziecko, limit kredytu będzie wynosił 600 tys. zł. 

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Nie. Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie (albo dom jednorodzinny) po raz pierwszy. Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu.

Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu.

Tak, jeżeli prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Polski.

Nie. Taki kredytobiorca nie spełni warunku nabywania pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.

Zakładamy, że nie później niż w III kwartale 2023 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.