Image

Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych.

 

Kto może otworzyć Konto Mieszkaniowe

 

Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

 

Mieszkanie nie może być większe niż:

– 50 m2 w przypadku 2 dzieci

– 75m2 w przypadku 3 dzieci

– 90 m2 w przypadku 4 dzieci

– bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

 

 

Zasady:

– Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

– W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.

– Możliwe wpłaty w różnej wysokości.

– Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej od państwa. Jeśli w jednym roku nie spełnisz tego warunku, nadal możesz dostać premię w kolejnym roku – o ile spełnisz warunek 11 wpłat.

– Premia Mieszkaniowa od państwa

 

 

Każdemu oszczędzającemu zostanie naliczona, co roku, specjalna Premia Mieszkaniowa. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana będzie corocznie i wypłacana jednorazowo. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki.

 

Premia Mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na:

– zakup pierwszego mieszkania, w tym zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu

– wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej

– partycypację w SIM albo TBS.

– W przypadku zakończenia oszczędzania na wydanie środków będzie 5 lat.

 

 

Przykładowy scenariusz oszczędzania:

W ciągu roku pan Jan odłożył 12 tys. zł. Inflacja w danym roku przykładowo wyniosła 12,3%, a oprocentowanie banku 5%. Naliczona Premia Mieszkaniowa to 1476 zł, a oprocentowanie banku zwolnione z podatku Belki 600 zł. Łącznie to 2076 zł.

W kolejnym roku pan Jan zaoszczędził kolejne 12 tys. zł – jego wpłacony kapitał to 24 tys. Znowu naliczona zostanie Premia Mieszkaniowa. Inflacja wyniosła 4,5%, ale wzrost wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego to 13%, więc premia naliczana jest zgodnie z tym wskaźnikiem. W tym przypadku wyniesie ona 3120 zł. Razem z premią naliczoną w ubiegłym roku to już 4596 zł. Oprocentowanie było już niższe – 2%, więc z tego tytułu oszczędzający uzyska dodatkowo 480 zł. Łącznie z premią i odsetkami z ubiegłego roku, będzie to już 5676 zł.

Operacja będzie się powtarzać co roku aż do wypłaty środków.

 

Comments are closed.