Image

Wysokość stóp procentowych, wysokość rat kredytowych i zdolność kredytowa to tematy, które dotyczą każdego, kto planuje wziąć kredyt lub posiada już zobowiązania finansowe. Decyzje w tym zakresie podejmuje Narodowy Bank Polski, który w zeszłym tygodniu ogłosił, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Co to oznacza dla kredytobiorców?

 

Wysokość stóp procentowych ma wpływ na koszty pożyczek. Wysokie stopy procentowe oznaczają wyższe koszty kredytów, a niskie – niższe. Narodowy Bank Polski decydując o poziomie stóp procentowych, stara się uwzględnić stan gospodarki, inflację, a także sytuację na rynku finansowym. W tym przypadku, poziom stóp procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie, co oznacza, że koszty kredytów nie ulegną zmianie.

 

Jednak pomimo tego, że stopy procentowe pozostają bez zmian, kredytobiorcy wciąż mają wysokie raty kredytowe. Dlaczego? Wysokość rat kredytów zależy nie tylko od stóp procentowych, ale także od marży bankowej oraz okresu spłaty. Marża bankowa to dodatkowy koszt, który nalicza bank za udzielenie kredytu. W przypadku długoterminowych kredytów, jak na przykład hipoteczne, okres spłaty może wynosić nawet kilkadziesiąt lat, co zwiększa łączny koszt kredytu.

 

Oprocentowanie kredytu jest jednym z najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego. W skład oprocentowania wchodzi marża banku oraz WIBOR. Warto zwrócić uwagę, że zmiany w poziomie WIBORU wpływają na wysokość marży, co ma wpływ na łączne koszty kredytu.

 

Kiedy WIBOR idzie do góry, banki zwykle obniżają swoją marżę. Wynika to z faktu, że banki chcą zachęcić klientów do zaciągnięcia kredytu, a jednocześnie nie chcą tracić na wysokim poziomie WIBOR. W takiej sytuacji koszty kredytu mogą pozostać na względnie stabilnym poziomie.

Jednak, kiedy WIBOR spada lub jest duży popyt na kredyty, banki zwykle podnoszą swoją marżę. Wynika to z faktu, że w takiej sytuacji banki mają większą pewność, że klienci zaciągną kredyt, a jednocześnie chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku WIBORu w przyszłości. W takiej sytuacji koszty kredytu mogą wzrosnąć.

 

Obecnie, od lutego, obserwujemy sytuację, w której mamy duży popyt na kredyty, co skutkuje podwyżkami marż przez niektóre banki.  Warto jednak pamiętać, że łączne koszty kredytu nie zależą wyłącznie od marży banku i WIBORu.

 

Wysoka rata kredytu może wpłynąć na zdolność kredytową, czyli na możliwość wzięcia kolejnego kredytu lub pożyczki. Banki oceniają zdolność kredytową klientów, uwzględniając m.in. ich dochody, wydatki oraz historię kredytową. Wysoka rata kredytu może zwiększyć obciążenia finansowe kredytobiorcy i zmniejszyć jego zdolność kredytową. Z tego powodu, przed zaciągnięciem kolejnego kredytu, warto dokładnie przeanalizować swoje finanse i oszacować swoją zdolność kredytową.

 

W tym tygodniu zostanie ogłoszona wysokość inflacji, która ma być rekordowo wysoka. Jednak zgodnie z zapewnieniami Prezesa NBP, inflacja ma zacząć spadać i pod koniec roku jej poziom ma być jednocyfrowy. Spadek inflacji oznacza stabilizację wydatków, a także może wpłynąć na poziom stóp procentowych.

 

Comments are closed.