Image

Tak jak przewidywałem, RPP podjęła szóstą już decyzję o podwyżce stóp od października. Dotąd stopy procentowe były podnoszone odpowiednio o 40, 75, i trzy razy po 50 punktów bazowych. – Decyzja RPP świadczy o pewnej ostrożności i trzeba podkreślić, że w warunkach ogromnej niepewności, z jaką mamy obecnie do czynienia, jest to w pewnym stopniu uzasadnione. Analitycy oczekują, że cykl zacieśniania polityki monetarnej zakończy się, gdy główna stopa osiągnie poziom około 5 proc.

W ostatnich tygodniach sytuacja na naszym rynku jest niezwykle dynamiczna i z pewnością odczuwamy już pierwsze skutki zmian, które następują w dość szybkim tempie.
Na początek garść informacji o nowej Rekomendacji S, skierowanej do banków przez KNF.

Jakie są najważniejsze zmiany?
1. nałożenie na Banki obowiązku uwzględniania przy liczeniu zdolności zmiany WIBOR na poziomie +5%
2. nałożenie stosowania maksymalnego wskaźnika DtI w wysokości 50% (przy dochodach poniżej średniej krajowej max 40%)

Co to oznacza?
Podwyższenie buforu do 5% następuje nie od poziomu 0%, a obecnego już dzisiaj poziomu 2,5%-3%.
Natomiast wskaźnik Dtl był na poziomie max 65% (50% dla niższych dochodów), a dodatkowo część Banków stosowała max DtI wynoszący właśnie 50%.
To z kolei oznacza, że obniżenie poziomu zdolności kredytowych nie nastąpi we wszystkich Bankach.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?
Obligatoryjna data wdrożenia zmian, wskazana przez KNF, to 01 kwietnia 2022 r.
Nadal trwają dyskusje na linii ZBP – KNF – ZFPP, dotyczące stosowania buforu dla oprocentowania stałego. Liczymy na zmianę stanowiska KNF wobec tego rozwiązania, bo oznaczałoby zasadniczy wzrost atrakcyjności ofert ze stałym oprocentowaniem.

Czy rzeczywiście są to zmiany na gorsze?
Więcej informacji uzyskacie Państwo podczas rozmowy z ekspertem kredytowym.

Umów się na spotkanie:  kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *