Image

Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje rozpoczęty przed miesiącem cykl podwyżek stóp procentowych. Na listopadowym posiedzeniu postanowiła je zwiększyć o 75 punktów bazowych.

Stopa referencyjna wzrosła z 0,5 do 1,25 proc., lombardowa z 1 do 1,75 proc., redyskontowa z 0,51 do 1,30 proc i dyskontowa z 0,52 do 1,35 proc. Stopa depozytowa wzrosła do poziomu 0,75 proc. Przed miesiącem jednomyślnie Rada zwiększyła stopy o 40 punktów bazowych.

Zakładam, że w obliczu podwyższonej inflacji, RPP będzie zmuszona podnieść stopy procentowe powyżej poziomów sprzed pandemii – czyli 1,5 proc., a inflacja w przyszłym roku będzie oscylować około 5,5 proc. W takich warunkach, zasadny jest wzrost stopy referencyjnej do 2,5 proc.

Czas pokaże co czeka nas w najbliższej przyszłości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie wysokości stóp procentowych na Twój kredyt, zapraszam do kontaktu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *