Image

Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci w 2021 roku, podniosła stopy procentowe. Tym razem podwyżka wyniosła 50 punktów bazowych. Ruch ten powinien umocnić polską walutę. Z drugiej strony rośnie zmartwienie kredytobiorców, gdyż raty pożyczek w efekcie rosnących stóp mogę być wyższe nawet o kilkaset złotych.

W wyniku decyzji RPP stopa referencyjna wzrosła do poziomu 1,75 proc. w skali rocznej, lombardowa 2,25 proc., depozytowa 1,25 proc. Z kolei stopa redyskonta weksli sięga po podwyżce 1,8 proc., a dyskontowa weksli 1,85 proc. w skali rocznej.

RPP zapewniła też, że jej decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym.

Stopy zapewne jeszcze wzrosną

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem i nie chcesz tracić czasu, zapraszam do kontaktu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *